Inimesed

Põlva Jakobi Kool on peetud ja juhitud ühiselt Tartu Luterliku Peetri Kooliga

Tarvo Siilabergdirektortarvo@luterlik.edu.ee
Tiina Vasserklassiõpetaja (2. klass)tiina.vasser@jakobikool.ee
Heidi Lankotsklassiõpetaja (1. klass)heidi.lankots@jakobikool.ee
Anar Ruubelusuõpetuse õpetajaanar.ruubel@jakobikool.ee
Toomas Nigolameedia- ja
suhtlusõpetuse õpetaja
toomas@jakobikool.ee
Tiina Villakosaksa keele õpetajatiina.villako@jakobikool.ee
Ester Liblikmuusikaõpetuse õpetajaester.liblik@jakobikool.ee
Maili
Kaupmees
asendusõpetaja ja
pikapäevarühma
juhendaja
maili.kaupmees@jakobikool.ee
Marju Lepassonvõru keele õpetajamarju.lepasson@gmail.com