Inimesed

Põlva Jakobi Kool on peetud ja juhitud ühiselt Tartu Luterliku Peetri Kooliga

Tarvo Siilabergdirektortarvo@luterlik.edu.ee, 5348 7681
Tiina Vasserõppealajuhataja, klassiõpetaja 4. kltiina.vasser@jakobikool.ee
Heidi Lankotsklassiõpetaja 3. kl heidi.lankots@jakobikool.ee
Anar Ruubelklassiõpetaja 2. kl, usuõpetuse ja inglise keele õpetajaanar.ruubel@jakobikool.ee
Marju Lepassonklassiõpetaja 1. kl, võru keele ja saksa keele õpetajamarju.lepasson@gmail.com
Ester Liblik muusikaõpetuse õpetaja ester.liblik@jakobikool.ee
Tiina Villakosaksa keele õpetajatiina.villako@jakobikool.ee
Maili
Kaupmees
pikapäevarühma juhendaja, saksa keele õpetajamaili.kaupmees@jakobikool.ee
Jan-Mattias Kottisemeedia- ja suhtlemisõpetuse õpetajajan-mattias.kottise@jakobikool.ee
Toomas Leppikoskusainete õpetaja ja haridustehnoloogtoomas.leppik@jakobikool.ee
Tiina Möllereripedagoog ja HEV-koordinaatortiina.moller@jakobikool.ee
Hjalmar Mandelmeistrimees (töökeskk. volinik)
Toomas Nigolakaplantoomas.nigola@eelk.ee

Üldine teave: info@jakobikool.ee

TLPK nõukogu koosseis ja kontaktid õppeaastal 2021/2022