Kooli nõukogu

Põlva Jakobi Kooli pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool. Nii on meil ka ühine nõukogu (sh kooli hoolekogu funktsioonis):

1) Lasteaia vanemate esindaja – Aitel Käpp, aitel_kapp@yahoo.de

2) Lasteaia õpetajate esindaja – Kadri Seil, kadri@luterlik.edu.ee

3) Tartu Luterliku Peetri Kooli vanemate esindaja- Hedi Hellenurme-Sepp, hedi.sepp@gmail.com

4) Tartu Luterliku Peetri Kooli õpetajate esindaja – Anu Kuld, anukuld@luterlik.edu.ee

5) Jakobi Kooli vanemate esindaja – Rane Viks, raneviks88@gmail.com

6) Jakobi Kooli õpetajate esindaja – Signe Keskküla, signe.keskkula@jakobikool.ee

7) Karolini Kooli vanemate esindaja – Kristin Illak, kristin.illak@gmail.com

8) Karolini Kooli õpetajate esindaja- Johanna Sild, johanna@luterlik.edu.ee

9) Koduõppe vanemate esindaja – Katrin Sein, katariinasein@gmail.com

10) Koduõppe koordinaatorite esindaja – Kadi Künnapuu, koduope@luterlik.edu.ee

11) MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool esindaja – Triin Käpp, triin.kapp@gmail.com

12) EELK esindaja – Marek Roots, marek.roots@eelk.ee

13) Tartu Luterliku Peetri Kooli direktor – Õilme Saks (kt-na), oilme@luterlik.edu.ee