Koduõpe

Koduõppe raames pakume

– Kokkuhoidvat ja toetavat kogukonda, sh igakuine tugigrupi kohtumine koduõppijate vanematele, suletud Facebook suhtlusgrupp, meililist, traditsiooniline koduõppe sügispäev Tartus jpm.

– Juhendatud koosõppe päevi ja tuge lapsevanemate algatatud koosõppe korraldamisel.

– Koduõppe koordinaatori ja tugispetsialistide konsultatsioone ning teenuseid.

– Koduõppijate tööruumi koos arvutitöökoha ja õpikute kasutamise võimalusega Põlvas.

Tartu Luterliku Peetri Kooli koduõppe suuna võimalustest saad lähemalt lugeda aadressilt www.luterlik.edu.ee/koduope.

Vaata ka: