Põlva Jakobi Kool

Pühapäeval, 1. augustil õnnistas peapiiskop Urmas Viilma Jakobi Kooli uue lasteaiarühma.

Õppeaastast 2019/2020 tööd alustanud Põlva Jakobi Kool on Tartu Luterliku Peetri Kooli sõsarkool ja tegutseb aadressil  Kesk tn 11, Põlva. Meie kooliperega liituma on oodatud pered, kelle jaoks on oluline väärtuspõhine ja kogukonnakeskne kool!

Klassiõpetajateks on kogenud ja tunnustatud pedagoogid Anar Ruubel (1. klass), Heidi Lankots (2. klass) ja Tiina Vasser (3. klass). Neid toetavad muusikaõpetaja Ester Liblik, saksa keele õpetaja Tiina Villako, võro keele õpetaja Marju Lepasson, meedia- ja suhtlemisõpetuse õpetaja Jan-Mattias Kottise, eripedagoog Tiina Möller ja kooli kaplan Toomas Nigola.

Lähtume kaasavast haridusest, kristlikust väärtuskasvatusest ning väärtustab rahvuskultuuri – Põlvas soovime erilist tähelepanu pöörata Vana-Võromaa kultuuripärandile. Meie õppe- ja kasvatustöö aluseks on üldõpetus, ainetevaheline lõiming ning õpilase arengut toetav hindamine. Selle raames saavad tulemuslikult täidetud ka põhikooli riikliku õppekava nõuded.

2021. aasta augustis alustab meie kooli juures tööd ka 17 õpilasega lasteaiarühm, mis oma töös lähtub Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia (asutatud 2013) õppekavast ja eeskujust. Lapsi ootavad kogenud õpetajad ja tore seltskond.

Kooli tutvustav slaidiesitlus (PDF failina)

Kõik täpsustavad küsimused on oodatud kirjutades info@jakobikool.ee ja helistades 5348 7681.

Põhiseadus § 37 kohaselt on laste hariduse valikul otsustav sõna vanematel. Seega on vanemad alati vabad otsustama kooli kasuks, mis pole elukohajärgne kool.   

Jakobi koolipere 1. septembril 2019
Foto: Anett Hallap