Põlva Jakobi Kool

Peagi alustab EELKOOL õppeaastal 2020/21!


Tere tulemast Jakobi kooliperre, armas 2020. aasta 1. klass!

4. juunil, Eesti lipu päeval, sai Jakobi Kool aastaseks.


Õppeaastast 2019/2020 alustas tööd Põlva Jakobi Kool, mis on Tartu Luterliku Peetri Kooli sõsarkool ja tegutseb aadressil  Kesk tn 11, Põlva. Meie kooliperega liituma on oodatud pered, kelle jaoks on oluline väärtuspõhine ja kogukonnakeskne kool!

Vastuvõtuks palume täita vastuvõtuavalduse blanketi (1. klass2. klass; 3. klass) ning saata see digiallkirjastatult: info@jakobikool.ee.

Klassiõpetajateks on kogenud ja tunnustatud pedagoogid Anar Ruubel (1. klass), Heidi Lankots (2. klass) ja Tiina Vasser (3. klass). Neid toetavad muusikaõpetaja Ester Liblik, saksa keele õpetaja Tiina Villako, meedia- ja suhtlemisõpetuse õpetaja Jan-Mattias Kottise, eripedagoog Tiina Möller ja kooli kaplan Toomas Nigola.

Avalduse esitanud perega lepitakse kokku tutvumisvestlus.

Lähtume kaasavast haridusest, kristlikust väärtuskasvatusest ning väärtustab rahvuskultuuri – Põlvas soovime erilist tähelepanu pöörata Vana-Võromaa kultuuripärandile. Meie õppe- ja kasvatustöö aluseks on üldõpetus, ainetevaheline lõiming ning õpilase arengut toetav hindamine. Selle raames saavad tulemuslikult täidetud ka põhikooli riikliku õppekava nõuded.

Kooli tutvustav slaidiesitlus (PDF failina)

Kõik täpsustavad küsimused on oodatud kirjutades info@jakobikool.ee ja helistades 5348 7681.

Põhiseadus § 37 kohaselt on laste hariduse valikul otsustav sõna vanematel. Seega on vanemad alati vabad otsustama kooli kasuks, mis pole elukohajärgne kool.   

Jakobi koolipere 1. septembril 2019
Foto: Anett Hallap