Põlva Jakobi Kool

VANAVANEMATEPÄEV PÕLVA JAKOBI KOOLIS.

„ VANAKS saamise juures on hea see,

et siis muutud toredamaks ja kenamaks inimeseks.”

Grete Dirclcink-Holmfeld „Lapsesuu”

Jakobi kooli pere tänab südamest oma toredaid vanaemasid ja vanaisasid, kes leidsid aega ja tulid ühisesse pidulauda vanavanemate päeva tähistama ja sellega ka kogukonna kooli toetama.

Pärastlõuna koolimajas juhatasid sisse õppejuht Kairit ja Jakobi kooli lasteaialapsed koos õpetaja Katrini ja Mairitiga.

Oli tore nii väärikat seltskonda meie koolimajas näha. Päeva juhiks palusime ka ühe meie kooli algatajatest Urve Järgi, kes sel aastal pälvis Jakob Hurda preemia. Urve on ka ise mitmekordne vanaema ja kodus tema kõrval on vanaisa Paavo- seega teab ta täpselt, missugused naljad, jutud ja laulud vanavanematele peale lähevad. Ja oh, kui vägevalt laulsid vanaemad-isad Urve pilli järgi!

Pidin nentima, et Jakobi kooli koor on sündimas. Kooli poolt soovitasime vanavanematel hakata kirjutama memuaare oma lapsepõlvest, noorusest ja kooliajast. Tore oleks ju teada, kuidas ja kus nemad targaks said. Missugused tarkuseterad nad juba kodust kaasa võtsid jne. Ootame kirjatükke kooli. Õpetaja Tiina luges ette imelise jutukese oma ema mälestuste kirjutisest.

Laual olid aga lapselaste meisterdatud hõrgutised- iga klassi lapsed olid teinud just neile meeldinud suupisteid. Koolitädid Heili ja Merike seisid hea selle eest, et lauad said kaetud ja raviteed, maitseveed ja kohv otsa ei lõpeks!

Meie esivanemad käisid ringi ka koolimajas, sest nii mõnigi ei olnud veel näinud, kus nende armas võsukene õpib. Henri vanaema ütles, et sai jälle koolist tarkuseteri juurde.

Hoiame kokku ja toetame üksteist, et meie vanaemad -isad oleksid hoitud oma laste ja lastelaste poolt ning, et keegi ei jääks üksi. Ja, kui vanemad vahel kardavad, et meie vanavanemad lapsed liialt ära hellitavad, siis NEMAD võivad! Armastust ei ole kunagi liiga palju! Olete alati meie kooli oodatud, head vanaemad ja vanaisad!

Põlva Jakobi Kooli pere

Miks on Triin ja Mirimai õnnelikud Jakobi Kooli üle? Nad pole kaugeltki ainsad!

Õppeaastast 2019/2020 tööd alustanud Põlva Jakobi Kool tegutseb aadressil Kesk tn 11, Põlva. Meie kooliperega liituma on oodatud pered, kelle jaoks on oluline väärtuspõhine ja kogukonnakeskne kool!

Lähtume kaasavast haridusest, kristlikust väärtuskasvatusest ning väärtustame rahvuskultuuri. Soovime erilist tähelepanu pöörata Vana-Võromaa kultuuripärandile. Meie õppe- ja kasvatustöö aluseks on üldõpetus, ainetevaheline lõiming ning õpilase arengut toetav hindamine. Selle raames saavad tulemuslikult täidetud ka põhikooli riikliku õppekava nõuded.

2021. aastast tegutseb Jakobi Kooli juures ka lasteaiarühm.

Kõik täpsustavad küsimused on oodatud kirjutades info@jakobikool.ee ja helistades 5565 2363 (Tiia Viilu).


Jakobi Kooli kogukond eelistab A-võõrkeelena inglise keelt

Teisel ülestõusmispühal, 10. aprillil lõppenud elektroonilisel arvamusküsitlusel paluti kus kõigil Jakobi Kooli (sh lasteaia) kogukonna peredel avaldada arvamust selle kohta, kas JK-s peaks edaspidi A-võõrkeelena õpetatama inglise või saksa keelt. 49 vastusest 47 anti inglise keele ja kaks saksa keele poolt.

Vastajatel oli võimalus oma seisukohta ka põhjendada. Inglise keele kasuks toodi kõige enam välja asjaolu, et seda läheb õpilastel tulevikus kõrgharidust omandades ja tööelus tõenäoliselt märksa enam vaja – paljusid aineid õpetatakse ka Eesti kõrgkoolides juba praegu inglise keeles, samuti toimub just selles keeles suur osa rahvusvahelisest suhtlusest jne. Esile toodi ka isiklikku kogemust: olles ise põhikoolis A-võõrkeelena saksa keelt õppinud, oli hilisem koolitee raskem võrreldes nendega, kes olid rohkem õppinud inglise keelt.

Saksa keele poolt antud hääli põhjendati sellega, et kuigi saksa keelt pole tõesti kõikjal meie ümber, vajab see keel rohkem süvenemist kui inglise keel oma loomuliku iseenesest mõistetava kohaloluga. Kui alustada õppimist 6. klassis, siis pole ses enam sellist jõudu kui hoogne pealehakkamine algklassides.

Seega saab uuest õppeaastast Jakobi Koolis A-võõrkeeleks inglise keel ja saksa keelt on võimalik õppida B-võõrkeelena. Siiski loodame leida võimalused ka selleks, et soovijad saaksid juba algklassides saksa keelt õppida valikaine või ringitunnina.


JAKOBI KOOLIS TOIMUVAD MUUDATUSED

Praegu on käimas Põlva Jakobi Kooli iseseisvumise protsess. Alates 30.06.2023 lõpetab MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool oma tegevuse Põlvas ning Jakobi Kooli pidamise vastutus läheb üle põlvakatele.

16.03.2023 loodi Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus, mille juhatuse moodustavad Elar Edesi, Kätlin Kõiv ja Rane Viks. Sihtasutus taotleb tegevusluba iseseisva Jakobi Kooli käivitamiseks. Koos Jakobi Kooli õpetajate ja aktiivsete lastevanematega on koostatud tegevusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid ja need on valmis esitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile. 

Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus on kooli uueks direktoriks valinud Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi esinaise Tiia Viilu, kes omab lisaks juhtimiskogemusele ka erialast haridust ning pikaajalist töökogemust hariduse vallas. 

Loodava kooli toimivat majandamismudelit tutvustatakse kogukonnale 28.03.2023 kell 18.00 Põlva Muusikakooli saalis algaval üldkoosolekul. Sellele koosolekule on teretulnud lapsevanemad ja ka kõik huvilised. 

Päevakord:
– ülevaade arengutest JK iseseisvumise protsessist
– JK direktori tutvustamine
– arengukava jt dokumentide tutvustamine ning vajadusel kommenteerimine
– kogukonna heakskiidu küsimine plaanidele (sh küsimus A-võõrkeele õpetamisest)
– võimalustest panustada JK arengusse

Põlva Jakobi Kooli SA juhatus

02.02.2023 Kogu koolipere tähistab küünlapäeva ja Tartu rahulepingu aastapäeva. (Foto: Marie Nigola)

Võru Instituut koos Põlva ja Võru omavalitsustega tunnustas emakeelepäeval 14. märtsil Põlva Jakobi Kooli, kes on silmapaistvalt panustanud oma põlise keele ja meele hoidmisse.