Tere tulemast!

6. novembril alustas tööd eelkool õp Anar Ruubeli juhendamisel.

Õppeaastast 2019/2020 alustas tööd Põlva Jakobi Kool (Tartu Luterliku Peetri Kooli Põlva õppekoht; Kesk 11). Kooliperega liituma on oodatud pered, kelle jaoks on oluline väärtuspõhine ja kogukonnakeskne kool!

Vastuvõtuks palume täita vastuvõtuavalduse blanketi (1. klass2. klass) ning saata see digiallkirjastatult: polva@luterlik.edu.ee.

Esimesteks klassiõpetajateks on kogenud ja tunnustatud pedagoogid Urve Järg (1. klass) ja Tiina Vasser (2. klass). Neid toetavad muusikaõpetaja Ester Liblik, saksa keele õpetaja Tiina Villako, usundiõpetuse õpetaja Anar Ruubel ning meedia- ja suhtlemisõpetuse õpetaja Toomas Nigola.

Avalduse esitanud perega lepitakse kokku tutvumisvestlus.

Lähtume kaasavast haridusest, kristlikust väärtuskasvatusest ning väärtustab rahvuskultuuri – Põlvas soovime erilist tähelepanu pöörata Vana-Võromaa kultuuripärandile. Meie õppe- ja kasvatustöö aluseks on üldõpetus, ainetevaheline lõiming ning õpilase arengut toetav hindamine. Selle raames saavad tulemuslikult täidetud ka põhikooli riikliku õppekava nõuded.

Põlva Jakobi Kool on osa Tartu Luterlikust Peetri Koolist.

Kõik täpsustavad küsimused on oodatud kirjutades info@jakobikool.ee ja helistades 5348 7681.

Põhiseadus § 37 kohaselt on laste hariduse valikul otsustav sõna vanematel. Seega on vanemad alati vabad otsustama kooli kasuks, mis pole elukohajärgne kool.   

Foto: Anett Hallap