Põlva Jakobi Kool


28. septembril 2021 toimunud evakuatsiooniõppusel õnnestus pea kogu koolipere ühele pildile püüda.

Õppeaastast 2019/2020 tööd alustanud Põlva Jakobi Kool on Tartu Luterliku Peetri Kooli sõsarkool ja tegutseb aadressil  Kesk tn 11, Põlva. Meie kooliperega liituma on oodatud pered, kelle jaoks on oluline väärtuspõhine ja kogukonnakeskne kool!

Lähtume kaasavast haridusest, kristlikust väärtuskasvatusest ning väärtustab rahvuskultuuri – Põlvas soovime erilist tähelepanu pöörata Vana-Võromaa kultuuripärandile. Meie õppe- ja kasvatustöö aluseks on üldõpetus, ainetevaheline lõiming ning õpilase arengut toetav hindamine. Selle raames saavad tulemuslikult täidetud ka põhikooli riikliku õppekava nõuded.

2021. aasta augustis avati Jakobi Kooli juures lasteaiarühm.

Kõik täpsustavad küsimused on oodatud kirjutades info@jakobikool.ee ja helistades 5348 7681.