Põlva Jakobi Kool

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Õpetajate päeva tähistamine Põlva Jakobi Koolis

ÕPETAJA, OPPAJA, ÕPS, ÕPA, KUULMEISTRE, KOOLIPAPA nii on nimetatud selle päeva austamist väärivaid tegelasi.

„Õpetaja on inimene, kes hoolsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noortele kaasa.“ Toomas Hendrik Ilves

5.10.23 tähistas Põlva Jakobi Kool õpetajate päeva traditsioonilise kogu õpilaspere hommikuringiga Keskväljakul. Seekord olid meiega koos ka Põlva Gümnaasiumi abituriendid, kes aitasid meie koolipäeva emotsiooniderohkeks ,üllatavaks ja põnevaks muuta. Meie kooli õpetaja Tiina Vasser luges pisikese palvuse tänulikkusest.

Jakobi kooli õpetajate stiiliks sellel päeval oli „ Värvid“, mis loositi ja seda värvi riietus tuli selga sättida. Pidulauale tuli tuua sama värvi suupärast. Mis vahva, kirju seltskond koos ja kui põnevat värvi suupistelaud õpetajate toas sumina saatel kattus.

3. klassi õpilased esinesid meeleoluka luuletusega tervitades nii tähistatavat päeva kui ka meie kooli õpetajaid. Ei puudunud ka lillekimbuke ja pisikesed kingitused.

Jakobi Kooli direktor Tiia Viilu võttis gümnasistidest õpsidelt vastu ette loetud vande. Üks punkt vandes kõlas nii: „Vähemalt üks gümnasist valib õpetaja elukutse“ . Muu hulgas kõlas, et uued õpetajad ei hakka pillima ega poe raskuste ilmnedes põõsasse peitu.

Kui vanne loetud ja direktoril uuele direktorile Mae Lillole valitsemine üle antud, kogunesid õpilased oma uue õpetaja juurde. Õige õpetaja leiti õhupalli järgi, millele oli kirjutatud klassi number või õppeaine. Laste lemmik karupoeg Puhh on ju öelnud, et keegi ei saa olla kurb, kui tal on õhupall! Nii oligi, rõõmsameelselt siseneti koolimajja ja õppetöö võis alata.

Millega siis „ vanad „ õpetajad tegelesid? Meie direktor oli meile toreda üllatuse organiseerinud. Osalesime kõigi kolleegidega koos koolitaja Anete Sammleri Inspiratsioonikoolitusel. Usun, et me kõik saime mõne uue idee või praktilise tööriista.

Päeva lõpetas noorte ja vanade õpetajate kogunemine, kus tänati abituriente ja kooli direktor sai võimu tagasi.

Mõned nopped meie abiliste tagasisidest.

Mae Lillo. Ühe õpilasega tegin väljaspool klassiruumi iseseisvalt tööd, kuna ta ei tundnud ennast mugavalt uute õpetajate seas. Sellegipoolest sai ka temal töö suurepäraselt tehtud.

Tenno Simso. Aitäh selle võimaluse eest.

Jaan Tõnis Leitu. Eelmine päev närveerisin kas saan nendega hakkama, aga hakkama sain hästi. Lapsed olid hästi toredad ja jutukad.

Erik Plakso

Õpetajate päev oli väga meeldiv.Mulle meeldis see, et sai vaheldust oma koolimajast ja sai tegeleda nooremate lastega.

Oliver Lätt

Koolipere poolne hommikune vastuvõtt ja esinemine olid väga toredad ning oli rõõmustav näha, kuidas see väike koolipere kokku hoidis.

Martin Vassil

Õpetajad ja õpilased oli eriti sõbralikud. Arvan, et kõik asendusõpetajad andsid endast parima ja viisid kõik tunnid hästi läbi.

Mirjam Kolpakov

Meid võeti soojalt vastu suupistelaua ja eraldi õpetajate toaga.Õpilasi oli klassis vähe, mis pehmendas natuke lavakrampi, nad olid väga koostööaldid ja sain uue kogemuse, kuidas on olla teine pool koolitunnist.

Martti Virnas

Õpetaja ametis olemine oli kindlasti teistsugune kogemus, olles tavaliselt ise see õpilane, kes on koolipingis.Mina polnud varem kunagi Põlva Jakobi Koolis käinud nii, et tore oli näha, kuidas see kool ühtselt kokku hoidis.

Aitäh, armsad abituriendid, et võtsite üheks päevaks meie vankrit vedada!

Õpilaste arvamused

Veronika Mulle meeldis see päev väga, sest siis said meie õpetajad puhata.Veronika

Emily See oli väga tore päev, sest liikumise õpetaja oli lahke. Tegime selliseid asju, mida me pole ennem teinud.

Martin Mulle meeldisid noored õpetajad, nad olid toredad ja vinged.

Tristan See oli väga lõbus päev ja sain targemaks.

Mihkel- Markus Tore oli see, et meil olid teised õpetajad ning oli väga tore ja lõbus. Meil oli ka vähem tunde.

Rander Kõik olid sõbralikud ja targad.

Sebastian- Markus Gümnasistid olid vinged õpetajad.

Daniel Meie õpetajad õpetavad meid väga palju ja neid tuleb meeles pidada.

Marju Lepasson

Klassiõpetaja


VANAVANEMATEPÄEV PÕLVA JAKOBI KOOLIS

„VANAKS saamise juures on hea see,
et siis muutud toredamaks ja kenamaks inimeseks.”
– Grete Dirclcink-Holmfeld „Lapsesuu”

Jakobi kooli pere tänab südamest oma toredaid vanaemasid ja vanaisasid, kes leidsid aega ja tulid ühisesse pidulauda vanavanemate päeva tähistama ja sellega ka kogukonna kooli toetama.

Pärastlõuna koolimajas juhatasid sisse õppejuht Kairit ja Jakobi kooli lasteaialapsed koos õpetaja Katrini ja Mairitiga.

Oli tore nii väärikat seltskonda meie koolimajas näha. Päeva juhiks palusime ka ühe meie kooli algatajatest Urve Järgi, kes sel aastal pälvis Jakob Hurda preemia. Urve on ka ise mitmekordne vanaema ja kodus tema kõrval on vanaisa Paavo- seega teab ta täpselt, missugused naljad, jutud ja laulud vanavanematele peale lähevad. Ja oh, kui vägevalt laulsid vanaemad-isad Urve pilli järgi!

Pidin nentima, et Jakobi kooli koor on sündimas. Kooli poolt soovitasime vanavanematel hakata kirjutama memuaare oma lapsepõlvest, noorusest ja kooliajast. Tore oleks ju teada, kuidas ja kus nemad targaks said. Missugused tarkuseterad nad juba kodust kaasa võtsid jne. Ootame kirjatükke kooli. Õpetaja Tiina luges ette imelise jutukese oma ema mälestuste kirjutisest.

Laual olid aga lapselaste meisterdatud hõrgutised- iga klassi lapsed olid teinud just neile meeldinud suupisteid. Koolitädid Heili ja Merike seisid hea selle eest, et lauad said kaetud ja raviteed, maitseveed ja kohv otsa ei lõpeks!

Meie esivanemad käisid ringi ka koolimajas, sest nii mõnigi ei olnud veel näinud, kus nende armas võsukene õpib. Henri vanaema ütles, et sai jälle koolist tarkuseteri juurde.

Hoiame kokku ja toetame üksteist, et meie vanaemad -isad oleksid hoitud oma laste ja lastelaste poolt ning, et keegi ei jääks üksi. Ja, kui vanemad vahel kardavad, et meie vanavanemad lapsed liialt ära hellitavad, siis NEMAD võivad! Armastust ei ole kunagi liiga palju! Olete alati meie kooli oodatud, head vanaemad ja vanaisad!

Põlva Jakobi Kooli pere
Miks on Triin ja Mirimai õnnelikud Jakobi Kooli üle? Nad pole kaugeltki ainsad!

Õppeaastast 2019/2020 tööd alustanud Põlva Jakobi Kool tegutseb aadressil Kesk tn 11, Põlva. Meie kooliperega liituma on oodatud pered, kelle jaoks on oluline väärtuspõhine ja kogukonnakeskne kool!

Lähtume kaasavast haridusest, kristlikust väärtuskasvatusest ning väärtustame rahvuskultuuri. Soovime erilist tähelepanu pöörata Vana-Võromaa kultuuripärandile. Meie õppe- ja kasvatustöö aluseks on üldõpetus, ainetevaheline lõiming ning õpilase arengut toetav hindamine. Selle raames saavad tulemuslikult täidetud ka põhikooli riikliku õppekava nõuded.

2021. aastast tegutseb Jakobi Kooli juures ka lasteaiarühm.

Kõik täpsustavad küsimused on oodatud kirjutades info@jakobikool.ee ja helistades 5565 2363 (Tiia Viilu).


Jakobi Kooli kogukond eelistab A-võõrkeelena inglise keelt

Teisel ülestõusmispühal, 10. aprillil lõppenud elektroonilisel arvamusküsitlusel paluti kus kõigil Jakobi Kooli (sh lasteaia) kogukonna peredel avaldada arvamust selle kohta, kas JK-s peaks edaspidi A-võõrkeelena õpetatama inglise või saksa keelt. 49 vastusest 47 anti inglise keele ja kaks saksa keele poolt.

Vastajatel oli võimalus oma seisukohta ka põhjendada. Inglise keele kasuks toodi kõige enam välja asjaolu, et seda läheb õpilastel tulevikus kõrgharidust omandades ja tööelus tõenäoliselt märksa enam vaja – paljusid aineid õpetatakse ka Eesti kõrgkoolides juba praegu inglise keeles, samuti toimub just selles keeles suur osa rahvusvahelisest suhtlusest jne. Esile toodi ka isiklikku kogemust: olles ise põhikoolis A-võõrkeelena saksa keelt õppinud, oli hilisem koolitee raskem võrreldes nendega, kes olid rohkem õppinud inglise keelt.

Saksa keele poolt antud hääli põhjendati sellega, et kuigi saksa keelt pole tõesti kõikjal meie ümber, vajab see keel rohkem süvenemist kui inglise keel oma loomuliku iseenesest mõistetava kohaloluga. Kui alustada õppimist 6. klassis, siis pole ses enam sellist jõudu kui hoogne pealehakkamine algklassides.

Seega saab uuest õppeaastast Jakobi Koolis A-võõrkeeleks inglise keel ja saksa keelt on võimalik õppida B-võõrkeelena. Siiski loodame leida võimalused ka selleks, et soovijad saaksid juba algklassides saksa keelt õppida valikaine või ringitunnina.


JAKOBI KOOLIS TOIMUVAD MUUDATUSED

Praegu on käimas Põlva Jakobi Kooli iseseisvumise protsess. Alates 30.06.2023 lõpetab MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool oma tegevuse Põlvas ning Jakobi Kooli pidamise vastutus läheb üle põlvakatele.

16.03.2023 loodi Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus, mille juhatuse moodustavad Elar Edesi, Kätlin Kõiv ja Rane Viks. Sihtasutus taotleb tegevusluba iseseisva Jakobi Kooli käivitamiseks. Koos Jakobi Kooli õpetajate ja aktiivsete lastevanematega on koostatud tegevusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid ja need on valmis esitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile. 

Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus on kooli uueks direktoriks valinud Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi esinaise Tiia Viilu, kes omab lisaks juhtimiskogemusele ka erialast haridust ning pikaajalist töökogemust hariduse vallas. 

Loodava kooli toimivat majandamismudelit tutvustatakse kogukonnale 28.03.2023 kell 18.00 Põlva Muusikakooli saalis algaval üldkoosolekul. Sellele koosolekule on teretulnud lapsevanemad ja ka kõik huvilised. 

Päevakord:
– ülevaade arengutest JK iseseisvumise protsessist
– JK direktori tutvustamine
– arengukava jt dokumentide tutvustamine ning vajadusel kommenteerimine
– kogukonna heakskiidu küsimine plaanidele (sh küsimus A-võõrkeele õpetamisest)
– võimalustest panustada JK arengusse

Põlva Jakobi Kooli SA juhatus

02.02.2023 Kogu koolipere tähistab küünlapäeva ja Tartu rahulepingu aastapäeva. (Foto: Marie Nigola)

Võru Instituut koos Põlva ja Võru omavalitsustega tunnustas emakeelepäeval 14. märtsil Põlva Jakobi Kooli, kes on silmapaistvalt panustanud oma põlise keele ja meele hoidmisse.