Vastuvõtt

Jakobi Kool lähtub õpilaste vastuvõtul vanemate koostöövalmidusest ning sarnasest väärtus-orientatsioonist. Eelistatud on oma eelkooli õpilased ja lapsed Jakobi Kooli kogukonnast. Meie klasside piirmääraks on 12 õpilast.

Vastuvõtuperiood õppeaasta 2022/2023 1. klassi on avatud!

1. klassi vastuvõtuavalduse blankette (lae fail siit) ootame täidetult aadressile info@jakobikool.ee. Samasse on oodatud täpsustavad küsimused kooli ja vastuvõtu kohta. Vastuvõtmisele eelneb tutvumisvestlus lapse ja lapsevanemaga ning lapse üldise kooliküpsuse hindamine.

Uute 1. klasside klassiõpetajateks saavad kogenud pedagoogid, õp Kaire Palo ja õp Signe Keskküla.

Vastuvõtt vanematasse klassidesse on võimalik kogu õppeaasta kestel ja vabade kohtade olemasolul. Õppeaastal 2022/2023 on meie koolis 1.-5. klass, kasvame klassi kaupa aastas täielikuks põhikooliks.

2.-5. klassi vastuvõtuavalduse blankette (lae fail siit) ootame täidetult aadressile info@jakobikool.ee. Samasse on oodatud täpsustavad küsimused kooli ja vastuvõtu kohta.

Kõik vastuvõttu puudutavad küsimused on oodatud: info@jakobikool.ee, 5348 7681.

Vastuvõtukorraldus on kehtestatud dokumendiga “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”.