Vastuvõtt

Jakobi Kool lähtub õpilaste vastuvõtul vanemate koostöövalmidusest ning sarnasest väärtus-orientatsioonist. Eelistatud on oma eelkooli õpilased ja lapsed Jakobi Kooli kogukonnast. Meie klassi suuruseks on 12 õpilast.

Esimese klassi vastuvõtuperiood  on jooksva aasta 1. märtsist 1. juunini. Kohataotluste vastuvõtmine jooksval aastal avatavasse 1. klassi lõpetatakse 30. aprillil. Vastuvõtmisele eelneb põhjalik tutvumisvestlus lapse ja lapsevanema või seadusliku esindajaga ning lapse üldise kooliküpsuse hindamine.

Vastuvõtt vanematasse klassidesse on võimalik kogu õppeaasta kestel ja vabade kohtade olemasolul. Õppeaastal 2021/2022 on meie koolis 1.-4. klass, kasvame klassi kaupa aastas täielikuks põhikooliks.

Kõik vastuvõttu puudutavad küsimused on oodatud: info@jakobikool.ee, 5348 7681.

Vastuvõtukorraldus on kehtestatud dokumendiga “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”.