Vastuvõtt

Jakobi Kool lähtub õpilaste vastuvõtul vanemate koostöövalmidusest ning sarnasest väärtus-orientatsioonist. Eelistatud on oma eelkooli õpilased ja lapsed Jakobi Kooli kogukonnast ning lasteaiast. Vastuvõtu reegleid tutvustab dokument “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”. Meie klasside piirmääraks on 12 õpilast.

2023/2024 õppeaasta 1. klassi vastuvõtuavalduse blankette (lae fail siit) ootame täidetult aadressile info@jakobikool.ee. Samasse on oodatud täpsustavad küsimused kooli ja vastuvõtu kohta. Vastuvõtmisele eelneb tutvumisvestlus lapse ja lapsevanemaga ning lapse üldise kooliküpsuse hindamine.

2023/2024 õppeaasta 1. klassi õpetajaks saab kogenud klassiõpetaja Heidi Lankots.

Vastuvõtt vanematasse klassidesse on võimalik kogu õppeaasta kestel ja vabade kohtade olemasolul. Õppeaastal 2023/2024 on meie koolis 1.-6. klass, kasvame klassi kaupa aastas täielikuks põhikooliks.

2.-6. klassi vastuvõtuavalduse blankette (lae fail siit) ootame täidetult aadressile info@jakobikool.ee. Samasse on oodatud täpsustavad küsimused kooli ja vastuvõtu kohta.

Kõik vastuvõttu puudutavad küsimused on oodatud: info@jakobikool.ee, 5332 8234.

Vastuvõtukorraldus on kehtestatud dokumendiga “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”.