Vastuvõtt

Jakobi Kool lähtub õpilaste vastuvõtul vanemate koostöövalmidusest ning sarnasest väärtus-orientatsioonist. Eelistatud on oma eelkooli õpilased ja lapsed Jakobi Kooli kogukonnast. 

Esimese klassi vastuvõtuperiood  on jooksva aasta 1. märtsist 1. juunini. Kohataotluste vastuvõtmine jooksval aastal avatavasse 1. klassi lõpetatakse 30. aprillil. 

Vastuvõtmisele eelneb põhjalik tutvumisvestlus lapse ja lapsevanema või seadusliku esindajaga ning lapse kooliküpsuse hindamine.

Õppeaastal 2019/2020 on Põlva Jakobi Koolis avatud 1. ja 2. klass. Kool kasvab täielikuks põhikooliks klassi kaupa aastas (2020. aasta sügisel alustab järgmine 1. klass, praegune 1. ja 2. klass saavad vastavalt 2. ja 3. klassiks jne). 

Õppeaasta kestel õppima asumiseks (seoses koolivahetusega) kirjutage: polva@luterlik.edu.ee või info@jakobikool.ee.

Vaata lisa: