Vastuvõtt

Jakobi Kool lähtub õpilaste vastuvõtul vanemate koostöövalmidusest ning sarnasest väärtus-orientatsioonist. Eelistatud on oma eelkooli õpilased ja lapsed Jakobi Kooli kogukonnast. Meie klassi suuruseks on 12 õpilast.

Esimese klassi vastuvõtuperiood  on jooksva aasta 1. märtsist 1. juunini. Kohataotluste vastuvõtmine jooksval aastal avatavasse 1. klassi lõpetatakse 30. aprillil. Vastuvõtmisele eelneb põhjalik tutvumisvestlus lapse ja lapsevanema või seadusliku esindajaga ning lapse üldise kooliküpsuse hindamine.

Vastuvõtuavalduse blankette (DOC fail, võib salvestada ka PDF-ks) ootame täidetult aadressile info@jakobikool.ee. Samasse on oodatud täpsustavad küsimused kooli ja vastuvõtu kohta. 

Olulised kuupäevad seoses vastuvõtuga õppeaasta 2021/2022 1. klassi

02.03 – kooli tutvustav kohtumisõhtu direktori, klassiõpetaja ja vanematekogu esindajaga koolieelikute vanematele (kell 17.15; registreerumiseks palume kirjutada: info@jakobikool.ee

08.04 – kooli tutvustav kohtumisõhtu direktori, klassiõpetaja ja vanematekogu esindajaga koolieelikute vanematele (kell 17.15; registreerumiseks palume kirjutada: info@jakobikool.ee)  

Vaata lisa:

NB! Käesoleval õppeaastal on Jakobi Koolis avatud 1.-3. klass. Kool kasvab täielikuks põhikooliks klassi kaupa aastas. Vabu kohti on vaid 2. klassis (s.o järgmise õppeaasta 2021/2022 3. kl). Lähema huvi korral palume kirjutada: info@jakobikool.ee