Sümboolika

Jakobi Kooli vapi kirjeldus

Punasel kilbil kuldse, hõbedaste kaantega avatud raamatu kohal kuldne aabitsakukk. Saateks kummalgi pool hõbedane võti. Vapikujundid sümboliseerivad Pühakirjal rajanevat haridustraditsiooni ning viitavad apostel Peetrusele. Aabitsakukk on olnud Põlva valla endisaegsel  vapil ja sümboliks Lõuna-Eesti kirikutornides. Vapivärvidest punane väljendab Jumalikku armastust ja ohverdust; kuldne sümboliseerib taevalikku tõde ja igavest elu. Hõbedane on tarkuse, vaimsuse, puhtuse ja ustavuse tähis. 

Jakobi Kooli lipu kirjeldus

Sinisel lipukangal on mustaga ääristatud valge rist. Risti peal on vapi lipuvariant: Punasel ruudukujulisel väljal kuldkollase, valgete kaantega avatud raamatu kohal kuldkollane aabitsakukk. Saateks kummalgi pool valge võti.