Lasteaed

Jakobi Kooli lasteaiarühm avatakse kooliga samas õppehoones (Kesk 11) 2. augustist 2021

Lähtume Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia (asutatud 2013) õppekavast ja eeskujust. Lähemalt on võimalik TLPK lasetaia kohta lugeda: http://www.luterlik.edu.ee/lasteaed/

Rühma meeskond

Katrin Karpson – lasteaiaõpetaja (katrin.karpson@jakobikool.ee)

Mairit Hirmo – lasteaiaõpetaja assistent

Anneli Järveots – lasteaiaõpetaja abi

Lasteaia tugispetsialistina võtame alates õppeaastast 2021/2022 tööle logopeedi. 

Õppemaks

Lasteaia õppemaks on 8% töötasu alamäärast 46,72 eurot kuus õppeaastal 2021/2022.

Õpilastele, kellel on vähemalt 2 õde-venda Jakobi Kooli lasteaias või põhikoolis, kehtib õppemaksu 30%-line soodustus. Õppemaksu 20%-line soodustus kehtib õpilastele, kellel on 1 õde või vend meie lasteaias või põhikoolis.

Õppemaksult (kui koolituskulult) saavad vanemad tulumaksutagastuse.