• Esileht
  • Koolikorraldus
  • Eelkool õppeaastal 2023/2024

Eelkool õppeaastal 2023/2024

Eelkool toetab lasteaia kooliettevalmistust ja teeb tuttavaks koolikeskkonnaga. Peame oluliseks, et laps läheks koolile vastu õppimisrõõmuga ning sooviga avastada ja uurida. Õpilasi suunatakse oma tegevusi juhtima, suhtuma töösse tõsiselt ning tundma rõõmu edusammudest.

Eelkooli õpetajaks on 2023/2024 õppeaastal Jakobi Kooli klassiõpetaja Heidi Lankots.

Eelkooli tunnid toimuvad kaks korda kuus, oktoobrist aprillini. 

Õppetöö eelkoolis on korraldatud üldõpetuse põhimõttel, lõimides erinevaid ainevaldkondi (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, töö- ja kunstiõpetus). Peame oluliseks väärtuskasvatust. Lapsi ei hinnata, kuid vanemale antakse nii suulist kui kirjalikku tagasisidet lapse arengu kohta. 

Eelkooli õppemaks on 20 eurot kuus, see sisaldab kõiki õppevahendeid.

Eelkooli astumiseks palume täita vastuvõtuavalduse blanketi ja saata see: info@jakobikool.ee