Esmane vanemale

Kooli e-päevik Stuudium


Jakobi Kooli kodukord


Juhendmaterjalid lapsevanematele:

Eraüldhariduskoolide toetamine riigi eelarvest

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle. Vanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.