Esmane vanemale

Riiklikud COVID-19 juhised koolidele (28.10.2021)

Kooli e-päevik Stuudium

Jakobi Kooli põhikooli päevakava õppeaastal 2021/2022

Jakobi Kooli huviringid

Õpiabirühma tunniplaan õppaasta 2020/2021 I poolaastal

Õpiabirühma õpetajaks on eripedagoog Tiina Möller.

Esmaspäeviti: 9.05-9.50 2. kl; 11.15-12.00 4. kl; 12.05-12.50 3. kl; 13.05-13.35 1. kl

Teisipäeviti: 9.05-9.50 2. kl; 9.55-10.40 3. kl; 13.00-13.45 4. kl

Psühholoog Maarja Sageni vastuvõtuajad

TLPK Tartu põhikoolis, eelneva kokkuleppel: maarja@luterlik.edu.ee

Teisipäeviti: 09.00-14.30

Kolmapäeviti: 09.00-16.45

Neljapäeviti: 08.30-11.30


Kooli kodukord


Juhendmaterjalid lapsevanematele:

Eraüldhariduskoolide toetamine riigi eelarvest

Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides

COVID-19 juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. õa alguses (13.08.21)

COVID-19 testimine haridus- ja noorsootööasutustes (30.08.21)

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle. Vanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.