Koolikorraldus

Õppeaastast 2023/2024 on Põlva Jakobi Kooli koolipidajaks Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus.

Jakobi Kool rajati koostöös kohaliku kogukonna ja EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusega. Kooli nimi viitab Põlva kandist pärit kiriku- ja kooliõpetaja ning rahvavalgustaja Jakob Hurdale. Kool tegutseb Põlva ajaloolises kirikumõisa hoones (pastoraadis).

Õppetöö Jakobi Koolis lähtub PJK mudelist ja dokumentatsioonist, koolis pööratakse erilist tähelepanu Vana-Võrumaa kultuuripärandile, mh võru keele õppimisele. 

1.–4. klassis on õppe- ja kasvatustegevus korraldatud üldõpetuse põhimõtteid järgides, usuõpetus, meedia- ja suhtlemisõpetus ning oskusaine, kus järgitakse traditsioonilist aineõpetust. Kasutame kujundava hindamise ehk toetava hindamise põhimõtteid.


Dokumente

Jakobi Kooli põhikooli päevakava õppeaastal 2023/2024

Jakobi Kooli trimestrid ja vaheajad õppeaastal 2023/2024

Jakobi Kooli tunniplaan õppeaastal 2023/2024 alates 1.04.2024

Jakobi Kooli tunniplaan õppeaastal 2023/2024 alates 12. 02. kuni 28.03. 2024

Kodukord

Põhikiri

Kooli arengukava

Pikapäevarühma avaldusKooli üle teostavad riiklikku järelvalvet:

Haridus- ja Teadusministeerium
E-post: hm@hm.ee

Terviseamet
E-post: info@terviseamet.ee

Tööinspektsioon
E-post: ti@ti.ee

Päästeamet
E-post: rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon
E-post: info@aki.ee

Veterinaar- ja Toiduamet
E-post: pta@pta.agri.ee

Keeleinspektsioon
E-post: info@keeleamet.ee