Koolikorraldus

Õppeaastast 2019/2020 avatud Jakobi Kool on Tartu Luterliku Peetri Kooli sõsarkool Põlvas. Ühiseks kooli pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool

Jakobi Kool rajati koostöös kohaliku kogukonna ja EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusega. Kooli nimi viitab Põlva kandist pärit kiriku- ja kooliõpetaja ning rahvavalgustaja Jakob Hurdale. Kool tegutseb Põlva ajaloolises kirikumõisa hoones (pastoraadis).

Õppetöö Jakobi Koolis lähtub TLPK mudelist ja dokumentatsioonist, kuid Põlva koolis pööratakse erilist tähelepanu ka Vana-Võrumaa kultuuripärandile, mh võru keele õppimisele. 

1.–4. klassis on õppe- ja kasvatustegevus korraldatud üldõpetuse põhimõtteid järgides, v.a saksa keel,usuõpetus, meedia- ja suhtlemisõpetus ning oskusaine, kus järgitakse traditsioonilist aineõpetust. Kasutame kujundava hindamise ehk toetava hindamise põhimõtteid. Vt  lähemalt TLPK õppekasvatustöö alustest


Dokumente

Jakobi Kooli põhikooli päevakava õppeaastal 2022/2023

Jakobi Kooli trimestrid ja vaheajad õppeaastal 2022/2023

Jakobi Kooli tunniplaan õppeaastal 2022/2023

Kodukord

Põhikiri

Kooli arengukava

Pikapäevarühma avaldus


Jakobi Koolis toimuvad 2022/23 õppeaastal õppenõukogu koosolekud järgmistel aegadel:
nr 1 – 20.09.2022
nr 2 – 29.11.2022
nr 3 – 14.03.2023
nr 4 – 13.06.2023
nr 5 – 29.08.2023

Koduõppe õppenõukogu koosolekud toimuvad:

nr 1 – 30.09.2022
nr 2 – 13.02.2023
nr 4 – 14.06.2023
nr 4 – 28.08.2023


Kooli üle teostavad riiklikku järelvalvet:

Haridus- ja Teadusministeerium
E-post: hm@hm.ee

Terviseamet
E-post: info@terviseamet.ee

Tööinspektsioon
E-post: ti@ti.ee

Päästeamet
E-post: rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon
E-post: info@aki.ee

Veterinaar- ja Toiduamet
E-post: pta@pta.agri.ee

Keeleinspektsioon
E-post: info@keeleamet.ee