Koolikorraldus

Õppeaastast 2019/2020 avatud Jakobi Kool on Tartu Luterliku Peetri Kooli õppekoht Põlvas. Ühiseks kooli pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool

Jakobi Kool rajati koostöös kohaliku kogukonna ja EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusega. Kooli nimi viitab Põlva kandist pärit kiriku- ja kooliõpetaja ning rahvavalgustaja Jakob Hurdale.

Õppetöö Jakobi Koolis lähtub TLPK mudelist ja dokumentatsioonist, kuid Põlva koolis pööratakse erilist tähelepanu ka Vana-Võrumaa kultuuripärandile, mh võru keele õppimisele. 

1.–3. klassis on õppe- ja kasvatustegevus korraldatud üldõpetuse põhimõtteid järgides, v.a saksa keel,usuõpetus, meedia- ja suhtlemisõpetus ning oskusaine, kus järgitakse traditsioonilist aineõpetust. Kasutame kujundava hindamise ehk toetava hindamise põhimõtteid. Vt  lähemalt TLPK õppekasvatustöö alustest