Õppemaks

Õppemaksu suurus kalendrikuus on 12% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast. Õppemaksu suurus muutub õppeaasta vahetudes, 1. septembri seisuga.

Õppeaastal 2021/2022 (01.09.21-31.08.22) on õppemaks 70,8 eurot kuus (2020. a alampalk on 584 eurot)

Põhikooli õpilastele, kellel on vähemalt 2 nooremat õde-venda samas koolis, kehtib õppemaksu 30%-line soodustus. Õppemaksu 20%-line soodustus kehtib õpilastele, kellel on 1 noorem õde või vend samas koolis.

Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase õppemaksust.

Õppemaksult (kui koolituskulult) saavad vanemad tulumaksutagastuse.

Erakooliseaduse (§ 223 (7)) kohaselt on õppemaks õpilaselt või tema vanemalt nõutav mistahes tasu õpilase eraüldhariduskooli vastuvõtmise või õppekava täitmise, sealhulgas õpikeskkonna loomise eest. Õppemaks katab seega kõik õppetööga seotud kulud õppevahendite (nt kunstitarbed) ja -materjalide (nt õpikud, tööraamatud, tahvelarvutid) ning õppekäikude (sh transporditeenus, piletid) osas, vajadusel ka inventari (nt suusad, uisud) rendi. Kool kasutab õppemaksu tulusid ka õpetajate ja tugispetsialistide tasustamiseks.

Et toetada rahalistes raskustes vanemaid oma laste eest õppemaksu tegemisel on Põlva Maarja koguduse juhatus avanud eraldi arveldusarve, kuhu headel inimestel selleks otstarbeks on võimalik tulumaksuvabu annetusi teha.

Arve rekvisiidid:
Makse saaja: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põlva Püha Neitsi Maarja kogudus
Arve number: EE077700771005660279
Selgitus: Annetus Jakobi Kooli õpilaste heaks