Õppemaks

Jakobi Kooli õppemaksu määraks kalendrikuus on 10% riiklikust töötasu miinimummäärast

Õppeaastal 2019/2020 (01.09.19-31.08.20) on õppemaks 54 eurot kuus (2019. a alampalk on 540 eurot).

​NB! Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase õppemaksust.

Erakooliseaduse kohaselt on õppemaks õpilaselt või tema vanemalt nõutav mistahes tasu õpilase eraüldhariduskooli vastuvõtmise või õppekava täitmise, sealhulgas õpikeskkonna loomise eest. Õppemaks katab seega kõik õppetööga seotud kulud õppevahendite (nt kunstitarbed) ja -materjalide (nt õpikud, tööraamatud, tahvelarvutid) ning õppekäikude (sh transporditeenus, piletid) osas, vajadusel ka inventari (nt suusad, uisud) rendi. Kool kasutab õppemaksu tulusid ka õpetajate ja tugispetsialistide tasustamiseks.

Õppemaksult (kui koolituskulult) saavad vanemad tulumaksutagastuse.

Õppemaksule lisandub toiduraha ja vastavalt vajadusele tasu pikapäevarühma ning huviringide eest.