Õppemaks

Õppemaksu suurus kalendrikuus on 12% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast. Õppemaksu suurus muutub õppeaasta vahetudes, 1. septembri seisuga.

Lisandub täiendav toiduraha. Ühe toidupäeva maksumuseks on 1.50.

Õppeaastal 2023/2024 (01.09.23.-31.08.24) on õppemaks 87 eurot kuus (2023. a alampalk on 725 eurot).

Õppemaksult (kui koolituskulult) saavad vanemad tulumaksutagastuse.

Erakooliseaduse (§ 223 (7)) kohaselt on õppemaks õpilaselt või tema vanemalt nõutav mistahes tasu õpilase eraüldhariduskooli vastuvõtmise või õppekava täitmise, sealhulgas õpikeskkonna loomise eest. Kool kasutab õppemaksu tulusid ka õpetajate ja tugispetsialistide tasustamiseks.

Et toetada rahalistes raskustes vanemaid oma laste eest õppemaksu tegemisel on headel inimestel võimalik tulumaksuvabu annetusi teha. Tulumaksutagastuse saamiseks palume annetuse tegijal lisada selgitusse ka oma isikukood.

Arve rekvisiidid:
Makse saaja: Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus
Arve number: EE977700771008997981
Selgitus: Annetus Jakobi Kooli õpilaste heaks(, isikukood)