Huvitegevus

Tavapärasele õppetööle lisaks tegutsevad Jakobi Kooli juures ka mitmed huviringid: loovusring, robootika, ukulele ring.