Teist õppeaastat alustanud Jakobi Kool Põlvas kasvab jõudsasti

Äsja teist õppeaastat alustanud Põlva Jakobi Kool kasvab märgatavalt nii õpilaste arvu kui ka pakutavate võimaluste poolest.

Koolitund Jakobi Koolis septembrikuus 2020

Sel sügisel alustas Jakobi Kooli 1.-3. klassis uut õppeaastat 27 õpilast, neist 17 uut! Jätkame klassi (umbes 12-14 õpilast) kaupa kasvamist täielikuks põhikooliks. Koos Tartu Luterliku Peetri Kooliga ühiselt peetava koduõppe suuna õpilastega, keda on kokku 80 õpilast 23 omavalitsusest üle Eesti ja ka välismaalt, on Jakobi Kooli ametlikuks suuruseks 107 õpilast. 

Esimese koolina Lõuna-Eestis võtsime sel sügisel kasutusele oma kooli digitaalse õpilaspileti. Esmast kasutust leiab kiibiga õpilaspilet bussikaardina linna- ja maakonnaliinidel, kuid II trimestrist saab see kava kohaselt ka koolimaja uksekaardiks.

Kohalike pedagoogide kaastööl rajatud koolil on õpetajatega vedanud. Käesolevast õppeaastast asusid Jakobi Koolis tööle eripedagoog Tiina Möller ja meedia- ning suhtlusõpetuse õpetaja Jan-Mattias Kottise. Mõlemad on Põlva vallast pärit noored ja särasilmsed õpetajad, kes koolipere poolt on juba hästi vastu võetud. 

Et sisustada huvitavalt ja õppekava eesmärke toetavalt ka koolipäeva teine pool, arendatakse Jakobi Koolis huviharidust. Nii tegutsevad käesolevast õppeaastat meie kooli juures robootika, loovkäsitöö, rahvatantsu ja võru keele ringid.  Loomisel kooli koor.  

Novembrist maini tegutseb Jakobi Kooli juures eelkooliklass. See toetab lasteaia kooliettevalmistust ja teeb tulevased õpilased koolikeskkonnaga tuttavaks. Peame tähtsaks, et laps läheks koolile vastu õppimisrõõmuga ning sooviga avastada ja uurida. Õpilasi suunatakse oma tegevusi juhtima, suhtuma töösse tõsiselt ning tundma rõõmu edusammudest.

Aktiivselt tegutseb kooli juures ka Vanematekogu, lapsevanemad osalevad kooliga seotud ürituste algatamisel ja elluviimisel, on esindatud kooli juhtimisel.

Jakobi Kool on õpetajate ja lapsevanemate initsiatiivil loodud kogukondlik erakool Põlvas. Kooli pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kooli. Nii oleme osa kiiresti kasvavast hariduskogukonnast kahes linnas, Tartus ja Põlvas.

Jakobi Kool sai aastaseks

4. juuni õhtul tähistati Põlva Maarja kirikus piduliku aktusega Põlva Jakobi Kooli esimest sünnipäeva ning ühtlasi ka esimese õppeaasta lõppu.

E-vestlusõhtu 27. märtsil

Reedel, 27. märtsil kell 18 on kõik internetiühendust omavad huvilised teretulnud Põlva Jakobi Kooli ja selle 1. klassi vastuvõttu tutvustavale e-vestlusõhtule.

Palju õnne meie tublile õpilasele!

Põlva Jakobi Kooli õpilane Mirelle Kirbits pälvis 2019. a õpilasleiutajate riiklikul konkursil oma vanuseastmes (6-7-aastased lapsed ja 1. kooliaste) tööga “Vallatu Viilutaja” I koha ja 300 euro suuruse preemia.

Eelkool algab novembris

6. novembrist hakkavad toimuma eelkooli tunnid õp Anar Ruubeli (end Anijalg) juhendamisel.

Lisateavet saab SIIT.

Lastevanemate koosolek 26. augustil

Esimesed koolivormid on juba kohal ja ootavad kätteandmist.

Jakobi koolipere saab omavahel kokku 26. augustil kell 17.15 kooli ruumides Kesk tn 11, et läbi arutada ja kokku leppida veel viimased kooliaasta õnnistusrikkaks alguseks tarvilikud küsimused.

Esimeste hulgas koolivormid tellinud saavad koosolekule tulles needki juba kätte, nii et 1. septembrile võime vastu minna juba rõõmsalt oma kooli värvides.