Eelkool 2019/20

Eelkool toetab lasteaia kooliettevalmistust ja teeb tuttavaks koolikeskkonnaga. Peame oluliseks, et laps läheks koolile vastu õppimisrõõmuga ning sooviga avastada ja uurida. Õpilasi suunatakse oma tegevusi juhtima, suhtuma töösse tõsiselt ning tundma rõõmu edusammudest.

Eelkooli õpetajaks on Jakobi Kooli järgmise õppeaasta 1. klassi klassiõpetaja Anar Ruubel (end Anijalg).

Eelkooli tunnid toimuvad kord nädalas alates 6. novembrist kolmapäeviti 16.00-17.15 (koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel eelkooli tunde ei toimu). Alustame ühise algusringiga. Õppetunni pikkus on 25 minutit, vahetunni (sh einepaus) pikkuseks on 15 minutit.

Õppetöö on korraldatud üldõpetuse põhimõttel, lõimides erinevaid ainevaldkondi (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, töö- ja kunstiõpetus). Peame oluliseks väärtuskasvatust. Lapsi ei hinnata, kuid vanemale antakse nii suulist kui ka kirjalikku tagasisidet lapse arengu kohta. Võimalus on logopeedi konsultatsiooniks. Kasutame Pilvi Kula aabitsat “Valmistume kooliks”, õpilastel valmib isiklik õpimapp.

Eelkooli õppemaks on 15 eurot kuus ja see sisaldab kõiki õppevahendeid.

Eelkooli astumiseks palume täita vastuvõtuavalduse blanketi ja saata see hiljemalt 31. oktoobriks: info@jakobikool.ee. Samasse on oodatud ka täpsustavad küsimused.

Küsimuste korral võib meile julgesti kirjutada: info@jakobikool.ee.