• Esileht
  • Eelkool õppeaastal 2020/2021

Eelkool õppeaastal 2020/2021

Vastuvõtt 5. novembril alustavasse õppeaasta 2020/2021 eelkooli klassi on lõppenud.

Avalduste hulka arvestades suurendasime eelkooli klassi kahe koha võrra, kuid tänaseks on kõik need kohad täitnud. Täname lapsevanemaid usalduse eest!

Eelkooli klassi õpetajaks on järgmise õppeaasta Jakobi Kooli 1. klassi klassiõpetaja Marju Lepasson. Ühtlasi meenutame, et vastuvõtul 1. klassi on eelistatuimad meie eelkooli õpilased.

Eelkool toetab lasteaia kooliettevalmistust ja teeb tuttavaks koolikeskkonnaga. Peame oluliseks, et laps läheks koolile vastu õppimisrõõmuga ning sooviga avastada ja uurida. Õpilasi suunatakse oma tegevusi juhtima, suhtuma töösse tõsiselt ning tundma rõõmu edusammudest.

Eelkooli õpetajaks on Jakobi Kooli järgmise õppeaasta 1. klassi klassiõpetaja õp Marju Lepasson.

Eelkooli tunnid toimuvad alates 5. novembrist kord nädalas neljapäeviti 16.00-17.15. Kohtutakse koolimaja (Kesk 11) II korrusel, 1. klassi klassiruumis. Eelkool algab ühise algusringiga, õppetunni pikkus on 25 minutit, vahetunni (sh einepaus) pikkuseks on 15 minutit.

Õpilastel palume ühes võtta vaid isiklikud õppevahendid: pinal, milles on värvipliiatsid (vilt ja harilikud), liimipulk ja käärid. Vajalikud on vahetusjalatsid. Ülejäänud õppevahendid ja einepaus on kooli poolt.

Õppeaasta 2020/2021 eelkooli klassis alustab 16 õpilast.  

Esimesel kohtumisel on samaaegselt eelkooliga kõik vanemad palutud kohvilauda direktoriga – räägime Jakobi Kooli õppekorraldusest, järgmisest õppeaastast ja kaugemast tulevikust, kõigi küsimused saavad vastused.  

Õppetöö eelkoolis on korraldatud üldõpetuse põhimõttel, lõimides erinevaid ainevaldkondi (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, töö- ja kunstiõpetus). Peame oluliseks väärtuskasvatust. Lapsi ei hinnata, kuid vanemale antaks nii suulist kui kirjalikku tagasisidet lapse arengu kohta. 

Eelkooli õppemaks on 15 eurot kuus, see sisaldab kõiki õppevahendeid ja einepausi.

Eelkooli astumiseks palume täita vastuvõtuavalduse blanketi ja saata see aadressil info@jakobikool.ee