Uma Pido om peetü.

Uma Pido om peetü. Ütlesi kokkõvõttõs Urmas Kalla sõnnuga

Õnn, miä sullõ peoga anti,
peost sul kattõ tõistõ kanti.
Perrä kaiõt ulli näoga,
peo leit kokko tõõsõ peoga.

Pido pääl näit vahtsõ õnnõ,
pidost pääle õnnõh kõnn’et.
Ütest õnnõst sündü mito,
ühtekuuh sai peetü pito.

Armsa Jakobi kooli latsõq Robert, Hendrik, Liisbeth, Kaari, Emma-Adele, Helena, Simona, Eneli, Maria-Liisa ja näide vanõmba

AITJUMA, et avitit kuuvvõndal Uma Pidol vägeväs saia!
Erälde teno viil vanõmbilõ, Varje, Katrin, Mailis, kiä saiva tulla ja olla meile abiliisis ka pruuvõn ja pidol.

TENNÄMI SÜÄMEST!

oppaja Kaire ja Marju