Vastuvõtt 2020

Alanud on vastuvõtt 2020/21 õppeaastal alustavasse 1. klassi, mille klassiõpetajaks on Anar Ruubel (end Anijalg).

Jakobi Kool lähtub õpilaste vastuvõtul vanemate koostöövalmidusest ning sarnasest väärtus-orientatsioonist. Eelistatud on oma eelkooli õpilased ja lapsed Jakobi Kooli kogukonnast. 

Esimese klassi vastuvõtuperiood  on jooksva aasta 1. märtsist 1. juunini. Kohataotluste vastuvõtmine jooksval aastal avatavasse 1. klassi lõpetatakse 30. aprillil. Vastuvõtmisele eelneb põhjalik tutvumisvestlus lapse ja lapsevanema või seadusliku esindajaga ning lapse kooliküpsuse hindamine.

Vastuvõtuavalduse blankette (PDF) ootame täidetult aadressile info@jakobikool.ee. Samasse on oodatud täpsustavad küsimused kooli ja vastuvõtu kohta. 

Olulised kuupäevad seoses vastuvõtuga õppeaasta 2020/2021 1. klassi

09.-13.03 – avatud koolitunnid koolieelikute vanematele (vt allpool). 

10.03 – kooli tutvustav kohtumisõhtu koolieelikute vanematele (17.15, Kesk 11, III k)

14.04 – kooli tutvustav kohtumisõhtu koolieelikute vanematele (17.15, Kesk 11, III k) 

Avatud koolitunnid

9. märts (esmaspäev)
1. tund: 1.-2. klass, meedia- ja suhtlusõpetus (õpetaja Toomas Nigola)
2.-4. tund: 1. klass, üldõpetus (klassiõpetaja Heidi Lankots)
5. tund: 1.-2. klass, muusikaõpetus (õpetaja Ester Liblik)

10. märts (teisipäev)
1.-3. tund: 2. klass, üldõpetus (klassiõpetaja Tiina Vasser)
4. tund: 1.-2. klass, saksa keel (õpetaja Tiina Villako)

13. märts (reede)
4. tund: 1.-2. klass, usuõpetus (õpetaja Anar Ruubel, tulevase 1. klassi klassiõpetaja)  

Kui soovite külastada mõnd nimetatud tundidest, andke palun oma valikust (sh tund ja aeg) teada kirjutades 6. märtsiks: info@jakobikool.ee.

Vaata lisa:

Õppeaasta kestel olemasolevatesse klassidesse (1. ja 2. klass) õppima asumiseks (seoses koolivahetusega) saatke täidetud blankett aadressile info@jakobikool.ee.

Õppeaastal 2019/2020 on Jakobi Koolis avatud 1. ja 2. klass. Kool kasvab täielikuks põhikooliks klassi kaupa aastas.