• Esileht
  • Koolikorraldus
  • Eelkool õppeaastal 2021/2022

Eelkool õppeaastal 2021/2022

Eelkooli vastuvõtt õppeaastaks 2021/2022 on lõppenud kohtade täitumise tõttu. Oktoobri esimesel nädalal alustavad õpetaja Kaire Palo juhendamisel kaks eelkooli klassi, kummaski 12 last. Head algust ja teed kooli poole!

Eelkool toetab lasteaia kooliettevalmistust ja teeb tuttavaks koolikeskkonnaga. Peame oluliseks, et laps läheks koolile vastu õppimisrõõmuga ning sooviga avastada ja uurida. Õpilasi suunatakse oma tegevusi juhtima, suhtuma töösse tõsiselt ning tundma rõõmu edusammudest.

Eelkooli õpetajaks on Jakobi Kooli õppeaasta 2022/2023 1. klassi klassiõpetaja Kaire Palo.

Eelkooli tunnid toimuvad kord nädalas, oktoobrist maini. 

Õppetöö eelkoolis on korraldatud üldõpetuse põhimõttel, lõimides erinevaid ainevaldkondi (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, töö- ja kunstiõpetus). Peame oluliseks väärtuskasvatust. Lapsi ei hinnata, kuid vanemale antaks nii suulist kui kirjalikku tagasisidet lapse arengu kohta. 

Eelkooli õppemaks on 15 eurot kuus, see sisaldab kõiki õppevahendeid ja einepausi.

Eelkooli astumiseks palume täita vastuvõtuavalduse blanketi ja saata see: info@jakobikool.ee