Jakobi Kool avab seekord suisa kaks 1. klassi

Hinnates kõrgelt vanemate usaldust meie kooli ja õpetajate vastu, võtab Jakobi Kool õppeaastaks 2022/2023 erandlikult vastu kaks 1. klassi! 

Mis selle tingis? Üheltpoolt vajadus, teisalt aga ka võimalus.

Meie klassi suuruseks on 12 õpilast. Kogukonnasisese vastuvõtu käigus leidus õppimasoovijaid nii palju, et kahest klassist on avaldustega katmata veel vaid 4 kohta. Seega oli kooli ees valik, kas öelda ei mitmetele headele õpilastele, kes juba on saanud meie oma kogukonna liikmeiks, või leida teine lahendus. Otsustasime teise võimaluse kasuks.

Arutelude käigus selgus, et koolimajas on ka kooli kasvuperspektiive arvestades võimalik leida ruumid selle erandliku paralleelklassi loomiseks. Mis aga veelgi olulisem: teise 1. klassi vastuvõtu teeb võimalikuks asjaolu, et uus kogenud ja motiveeritud klassiõpetaja Signe Keskküla on valmis järgmisest õppeaastast meie koolis tööd alustama.

Seega on veel võimalus meie kooliperega liituda peredel, kes hindavad kogukondlikku kooli ja väärtuspõhist haridust.

Loe lisa: