Kalade elu uurimas

Jakobi kooli 5. ja 6. klassi seltskonnal õnnestus KIK-projekti abiga külastada ühte väga
põnevat paika Eestimaal, nimelt Võrtsjärve ääres asuvat järvemuuseumi.
Nagu ikka, algas kõik teooriaga. Kuulsime meie giidilt väga huvitavaid fakte kalade elust,
nende kehaahitusest, toitumisest, sigimisest, kalapüügist ja veel paljust muust kaladega
seonduvast. Kalad pole üldse tummad! Teadlased olid lindistanud erinevate kalade hääli,
mida meilegi kuulata anti. Saime kalapüügiga seotud eksponaate uurides leida vastuseid
küsimustele, kuidas üks õige kalamees Eesti veekogudel peaks käituma, milliseid kalu ja
kuidas püüdma. Nägime kaasaegseid ja vanu püügiriistu, Eesti vetest püütud suurima kala
mudelit, filmi angeja uskumatust teekonnast Sargasso merre.
Õppeprogrammi kuulus ka parvesõit Võrtsjärvel. Meil vedas ilmaga väga, sest parvereisi ajal
oli järvel lainetus väike ning ükski mereröövlilaev meid ei rünnanud. Õnneks oli parvel ka
mootor ja poiste kartus, et tuleb ise sõudma hakata, oli asjatu.
Pärast parvetamist saime siseneda kalade imemaale. Meie ümber olevates suurtes
akvaariumites ujusid sajad kodumaised kalad ning samuti värvikad eksootilised kalaliigid
mujalt maailmast. Mis kõige põnevam – kaladele olid valmistatud akvaariumid ka põranda
sisse. Klaasist akvaariumitel kõndides saime imetleda hämmastavaid kalaelukaid. Need ei
olnud mitte väikesed kribulad, vaid meie jalge alt ujusid läbi kuni meetrised purikad. Giid
Marie tutvustas erinevate kalaliikide tunnuseid, mis oli hiljem abiks uimede ja saba ehituse
järgi kalade määramisel.
Lahkudes soovisime toredatele muuseumitöötajatele jätkuvalt jõudu kalade õiguste eest seismisel.