Hingedepäeval külastasime kalmistut

Hingedepäeval oli lasteaiagi päevaplaan teistsugune. Tavapärase õueskäigu või matka asemel seati sammud hoopis kiriku ja kalmistu suunal. Lapsed asetasid Põlva vabadussamba jalamile kõigile Eesti vabaduse eest võidelnute ja sõjas langenute mälestuseks küünla. Nad said käia samba ümber ning kuulda mõne sõnaga samba ajaloost. Edasi mindi koos Ave Mustimetsaga Põlva kalmistule Põlva köster Otto Matthissoni hauaplatsi puhastama. Usinusega puhastati plats puulehtedest ja hauakivi tehti samblast puhtaks. Koos õpetajatega süüdati mälestusküünlad. Köster Matthisson maeti Põlva kalmistule, luukambri kõrvale, oktoobris lõpus, täpselt 90 aastat tagasi. Rongkäigust Maarja kirikust kalmistule, võttis toona osa suur hulk Põlva kihelkonna rahvast. Matthisson oli omal eluajal rahva poolt armastatud. Lastel oli huvitav kuulata lugusid möödunud aegadest, sealhulgas saadi teada kes oli Otto Matthisson ja sedagi miks ning millal on Põlva kalmistu rajatud.

Teksti koostas ja pildistas Ave Mustimets

Jaan Vahtra oli kunstnik, kirjanik, ajakirjanik ja pedagoog. Jaan Vahtra oli üks eesti modernistlikest kunstnikest, ta tegutses maalikunstniku, raamatugraafiku ja karikaturistina.

IV klass käis J.Vahtra haual ja korrastas selle, süütasime küünlad ja lugesime palve.

Lapsed olid tublid.

Õpetaja Anar Ruubel