Evakuatsiooniõppus

Täna toimus Põlva Jakobi Koolis edukas evakuatsiooniõppus, mille raames harjutati kiiret ja tõhusat reageerimist võimaliku tulekahju korral. Kaasatud oli ka Põlva päästekomando.

Õppuse lõpus viidi läbi tagasisidevoor, kus arutati õnnestumisi ja tõhusaid meetmeid ning käsitleti võimalikke parendusvaldkondi. See on oluline samm protsessis, et tagada tulevaste harjutuste veelgi suurem efektiivsus.

Samuti pakuti õpilastele võimalust tutvuda päästeautodega ning väga sisuka loengu pidas päästetöötaja Joonas Poom.

Aitäh meeldiva koostöö eest, Põlva päästekomando!

Aitäh, Erki Land!

10.11 toimus Põlva Jakobi koolis isadepäev.

Ürituse eestvedajateks olid Kairit ja 1. klassi esindajad Aaro Hallap ning Sigmar Sepmann. See üritus oli hea näide kogukonna heast koostööst. Ürituse eesmärk oli koos teha, koos olla ja hetke nautida. Isad tutvustasid tehnikat, oma töid ja hobisid. Perega küpsetati lõkkel viinereid ja vahukomme. Emad ja Jakobi kollektiiv tegid ühise suupistete laua ning maitsva tee.

Kaido Arulepp -jahindus

Taavi Lihtsa- veoauto Scania

Timur Palo-traktor T25+mopeed Delta+treiler auto

Janor Kruuse-puutöö,laastukatuse stend

Janno Sild-politsei

Aaro Hallap – KL maastur Mercedes Bens GD ja veoauto Unimog , 120mm miinipilduja, automaat R20 Rahe, granaadiheitja carl gustav4. 1xjao taktikaline telk, ja kaitseliitlase lahingvarustus

Katrin Arulepp-esmaabi vahendid.

Põlva Päästeametist oli kohal Joonas Poom, kes tuli omast vabast päevast meile tuleohutusest rääkima.

Toimus ka traditsiooniline laternamatk.

9.november oli väga sündmusterohke. Toimus ka traditsiooniline laternamatk. Matk tõi kokku õpilased, õpetajad ja kogukonna liikmed, et üheskoos valgustada sügise pimedust ning austada pühakut Martinust.

Laternamatk algas kooli juurest, kus osalejad kogunesid, varustatud laternatega, et luua värvikas valgusahel. Marsuut viis osalejad läbi kauni looduse, luues maagilise õhkkonna sügisele omaste värvide ja kargete tuulte saatel.

Püha Martinusele pühendatud matk toob esile traditsioonilise laternakõnni sügavama tähenduse. Püha Martin on tuntud oma helduse ja abivalmiduse poolest ning matk on võimalus kogukonnale jagada valgust ja soojust üheskoos.

Matk lõppes Põlva Maarja kirikus, kus võttis meid vastu ja pidas jutluse õpetaja Toomas Nigola. Samuti said osalejad nautida sooja jooki ja suupisteid, jagada muljeid ning tunda ühtekuuluvustunnet.

Mardipäev on tänini elav rahvakalendri tähtpäev.

Mardilaupäeva valmistasid ette Jakobi Kooli IV klassi õpilased koos õpetaja Anari ja võro kiile oppaja Marjuga. Hommikul sanditasid mardikesed koolimajas ja kogusid endile magusa noosi. Pärast koolipäeva sõidutasid mardikesi emad Tiia ja Piret. Nii said mardiõnnistusi kuulda töötajad erinevates asutustes, kus lapsi suurepäraselt vastu võeti ning head ja paremat kaasa anti.

Tänud:

Tere Piim

Lõuna Pagarid

Tillu kohvik

Õhtu lõppes Põlva Keskraamatukogus, kus …..

Mardid tulevad ” sealtpoolt päikest, kuud ja tähti, mööda vikerkaart” kõigile õnne tooma. Nad ei ole andide kogujad, vaid meie igapäevasesse ellu õnne toojad.

Selle aasta eestkõneleja, Kaido Kaha, kutsus meid 9.novembril Põlva Jakobi Kooli 4.klassi õpilastega võru keele nädala raames toimuval üritusel Põlva Keskraamatukogus külalisi üllatama.

Valmistasime ette toreda ja põhjaliku kava sanditamise rituaale silmas pidades. Riietusime ka nagu kord ja kohus ikka ainult tumedatesse riietesse, kandsime maske. Lauluga sisenedes oli meil veel kõigil julgust küllaga, aga rahvahulka silmates jäi mõne mardikese suu tsipakeseks kinni. Kogusime ennast siiski ja sanditasime nii kuis vaja. Kogu kava oli enesestki mõistetavalt ikka ainult võru keeles. Rahvas sai meiega koos tantsida- laulda ja uutmoodi mõistatusi mõistatada. Kas sina tead mis see on? Kasus ja kahanõs, a otsa ei lõpõ kunagi? Mis kuu, õks tüü!

Kui ka vitstega tervis sopsutatud ja sokukestel kõik läbi puksitud, hakkasime lauldes järgmisesse tarre kõmpima. Kokku tulnud rahvas jäi aga omi asju ajama.

Nüüd jääme kadrisid ootama.

Põlva Jakobi Kooli esindüs võro keele nädäli üritüsel .

9. märdikuul peeti Võro instituudin 13. kõrda võro keelen ettelugõmisõ päivä „Kullõ, ma

loe sullõ!“. Üten tekk 19 opilast kuvvõst Vana-Võromaa koolist.

Mii koolist kävi 2 opilast.. Kreete Sahtli 3.klassist lugi “ Mino Võromaa” kogomikust jutu

“ Egäpääväne tarbõasi”.

Getter Nõel 5.klassist lugi jutu “ Härmävitäi”.

Mõlõmba latskõsõ olli väega tubli! Rahmani Jan, hindajidõ kogost, nimmas mii latsi püüdligu esinemise eräle kah är.

5.–7. klassi vannusõrühmän saiva hindajidõ kogo preemiä Endla Sarik Haani koolist (oppaja Kersti Leit), Martin Serv Osola põhikoolist (oppaja Kristina Siska), Holger Frey Puiga põhikoolist (oppaja Maarika Kaldmäe) ja Getter Nõel Põlva Jakobi koolist (oppaja Kaire Palo).

Hindajidõ kogon olli Silvi Jansons, Jan Rahman ja Janely Sõmer (Võro Kreutzwaldi kuul, 8. klass).

Härgütedi õks kiilt suust vällä ajama. Tuu olõ`i rumalahe ütlemine, hoobis timahavvanõ lõugahus: „ KIIL SUUST VÄLLÄ!“

Põlva Jakobi Kooli esindus võru keele nädala üritusel

9.novembril peeti Võru Instituudis 13. korda võru keeles ettelugemise päeva „ Kullõ, ma loe sullõ!“. Osavõtjaid oli 19õpilast kuuest Vana- Võromaa koolist.

Meie koolist käis 2 õpilast. Kreete Sahtel 3.klassist luges „ Mino Võromaa“ kogumikust jutu „Egäpääväne tarbõasi.“Loos kirjeldati missugused on olnud erinevatel aegadel koolis käinud laste koolikotid.

Getter Nõel 5.klassist luges jutu “Härmävitäi”. See ju ämblik!

Mõlemad tüdrukud olid väga tublid ja püüdlikud lugejad- hääldajad, ilmekusestki ei jäänud puudu.

5.-7.klassi vanuserühmas said žürii preemia 4 õpilast. Nende hulgas ka Getter Nõel, kelle juhendajaks oli Põlva Jakobi Kooli võro keele õpetaja Kaire Palo.

Žüriis olid Silvi Jansons, Jan Rahman ja Janely Sõmer( Võru Kreutzwaldi Kool 8.klass).

Ärgitati ikka keelt suust välja ajama. See pole midagi rumalat, hoopis selleaastane tunnuslause:”KIIL SUUST VÄLLÄ!”

Hingedepäeval külastasime kalmistut

Hingedepäeval oli lasteaiagi päevaplaan teistsugune. Tavapärase õueskäigu või matka asemel seati sammud hoopis kiriku ja kalmistu suunal. Lapsed asetasid Põlva vabadussamba jalamile kõigile Eesti vabaduse eest võidelnute ja sõjas langenute mälestuseks küünla. Nad said käia samba ümber ning kuulda mõne sõnaga samba ajaloost. Edasi mindi koos Ave Mustimetsaga Põlva kalmistule Põlva köster Otto Matthissoni hauaplatsi puhastama. Usinusega puhastati plats puulehtedest ja hauakivi tehti samblast puhtaks. Koos õpetajatega süüdati mälestusküünlad. Köster Matthisson maeti Põlva kalmistule, luukambri kõrvale, oktoobris lõpus, täpselt 90 aastat tagasi. Rongkäigust Maarja kirikust kalmistule, võttis toona osa suur hulk Põlva kihelkonna rahvast. Matthisson oli omal eluajal rahva poolt armastatud. Lastel oli huvitav kuulata lugusid möödunud aegadest, sealhulgas saadi teada kes oli Otto Matthisson ja sedagi miks ning millal on Põlva kalmistu rajatud.

Teksti koostas ja pildistas Ave Mustimets

Jaan Vahtra oli kunstnik, kirjanik, ajakirjanik ja pedagoog. Jaan Vahtra oli üks eesti modernistlikest kunstnikest, ta tegutses maalikunstniku, raamatugraafiku ja karikaturistina.

IV klass käis J.Vahtra haual ja korrastas selle, süütasime küünlad ja lugesime palve.

Lapsed olid tublid.

Õpetaja Anar Ruubel

Terves kehas terve vaim – spordipäev

Jakobi koolipere liikus täna terviseks. Nädal algas õnnistussoovidega kooli kaplanilt Toomaselt ja edasi tutvustas õpetaja Rando, mis meid spordipäeval ees ootab.

Siis liikus vahva seltskond pikas rivis koolistaadioni poole ja kohale jõudes algas soojendustrenn + 2 tiiru staadionil.


Algasid erinevad mängud/võistlused (täpsusvisked korvi discgolfi kettaga/täpsusvisked võrkpalliga korvi -see siis oleks alternatiiviks neile, kes ehk discgolfi kettaga ei oska visata). Täpsus sööt jalgpalliga võimlemisrõngasse, paberlennuki voltimine ja selle lennutamine kaugusesse, takistusrada, 100 m jooks.)
Antud keskuste järel rivistusime muruväljakule, kus Ave-  Lii selgitas jalgpalli reegleid. Siis järgnes võistkondade paika panemine ning vastasvõistkonna tervitamine .
Jalgpall toimus võimlemispalliga, õpetajad vs õpilased (10 vs 17)

See oli päeva kõige toredam osa. Õpetajad mängisid rõõmsa hooga nagu lapsed. Keegi ei jäänud pealtvaatajaks! Õpetaja Kaire kaitses väravat hoolega ja ta ise ütles, et kärbeski ei pääsenud läbi. Marju ütles, et tema küll mängida ei oska, aga oli väga tubli ründes koos Kairitiga. Heidi  sai samuti mitme löögiga pallile pihta ja oli väga vapper. Tiina ja Anar üllatasid sellega, et unustasid ära oma vanuse ja tormasid appi, kus võimalik, Merle ja Tiia olid super-kaitses, Kadri jalahoobid lennutasid palli ikka väga kaugele. Merle tõrjus ära kõik laste püüded pall  väravasse lennutada! No jah ja siis liikumisõpetaja Rando rünnakud, need olid vägevad ja lõpuks maandus pall ka tema poolt vastaste väravasse!

Meie õpilased võitlesid väga visalt ja olid õpetajatele suurepärased vastased. Ei oskagi kõiki nimesid välja tuua.  Meil oli vahva spordipäev! Aitäh liikumisõpetajatele Ave-Liile ja Randole , kes selle päeva korraldasid!

Peale rivistust ja patsu löömist ootas meid koolimajas soe söök ja toredad koolitädid!

Oleme terved ja õnnelikud!

Kõik liikuma ja iga päev!

25.09.2023