Põlva Jakobi Kooli esindüs võro keele nädäli üritüsel .

9. märdikuul peeti Võro instituudin 13. kõrda võro keelen ettelugõmisõ päivä „Kullõ, ma

loe sullõ!“. Üten tekk 19 opilast kuvvõst Vana-Võromaa koolist.

Mii koolist kävi 2 opilast.. Kreete Sahtli 3.klassist lugi “ Mino Võromaa” kogomikust jutu

“ Egäpääväne tarbõasi”.

Getter Nõel 5.klassist lugi jutu “ Härmävitäi”.

Mõlõmba latskõsõ olli väega tubli! Rahmani Jan, hindajidõ kogost, nimmas mii latsi püüdligu esinemise eräle kah är.

5.–7. klassi vannusõrühmän saiva hindajidõ kogo preemiä Endla Sarik Haani koolist (oppaja Kersti Leit), Martin Serv Osola põhikoolist (oppaja Kristina Siska), Holger Frey Puiga põhikoolist (oppaja Maarika Kaldmäe) ja Getter Nõel Põlva Jakobi koolist (oppaja Kaire Palo).

Hindajidõ kogon olli Silvi Jansons, Jan Rahman ja Janely Sõmer (Võro Kreutzwaldi kuul, 8. klass).

Härgütedi õks kiilt suust vällä ajama. Tuu olõ`i rumalahe ütlemine, hoobis timahavvanõ lõugahus: „ KIIL SUUST VÄLLÄ!“

Põlva Jakobi Kooli esindus võru keele nädala üritusel

9.novembril peeti Võru Instituudis 13. korda võru keeles ettelugemise päeva „ Kullõ, ma loe sullõ!“. Osavõtjaid oli 19õpilast kuuest Vana- Võromaa koolist.

Meie koolist käis 2 õpilast. Kreete Sahtel 3.klassist luges „ Mino Võromaa“ kogumikust jutu „Egäpääväne tarbõasi.“Loos kirjeldati missugused on olnud erinevatel aegadel koolis käinud laste koolikotid.

Getter Nõel 5.klassist luges jutu “Härmävitäi”. See ju ämblik!

Mõlemad tüdrukud olid väga tublid ja püüdlikud lugejad- hääldajad, ilmekusestki ei jäänud puudu.

5.-7.klassi vanuserühmas said žürii preemia 4 õpilast. Nende hulgas ka Getter Nõel, kelle juhendajaks oli Põlva Jakobi Kooli võro keele õpetaja Kaire Palo.

Žüriis olid Silvi Jansons, Jan Rahman ja Janely Sõmer( Võru Kreutzwaldi Kool 8.klass).

Ärgitati ikka keelt suust välja ajama. See pole midagi rumalat, hoopis selleaastane tunnuslause:”KIIL SUUST VÄLLÄ!”