Põlvamaa hariduse sõber 2023 on Maren Jaakmees

17. augustil toimus Põlva Riigümnaasiumis traditsiooniline Põlvamaa õpetajate augustifoorum, kus tunnustati maakonna aasta haridustöötajaid. Teiste hulgas pälvis tunnustuse ka Jakobi Kooli raamatukogu eestvedaja Maren Jaakmees.

Maren Jaakmees teeb oma tööd vabatahtlikult, olles võtnud oma südameasjaks Põlva Jakobi kooli raamatukogu arendamise. Nii suhtleb ta erinevate kirjastustega ning on saanud neilt annetusena suurel hulgal uusi raamatuid. Ka korraldab ta kogukonnas mitmesuguseid ettevõtmisi kooli raamatukogu täiendamiseks ning omab haruldast võimet muuta lugemine lastele paeluvaks.

Jakobi Kooli kogukond eelistab A-võõrkeelena inglise keelt

Teisel ülestõusmispühal, 10. aprillil lõppenud elektroonilisel arvamusküsitlusel paluti kus kõigil Jakobi Kooli (sh lasteaia) kogukonna peredel avaldada arvamust selle kohta, kas JK-s peaks edaspidi A-võõrkeelena õpetatama inglise või saksa keelt. 49 vastusest 47 anti inglise keele ja kaks saksa keele poolt.

Vastajatel oli võimalus oma seisukohta ka põhjendada. Inglise keele kasuks toodi kõige enam välja asjaolu, et seda läheb õpilastel tulevikus kõrgharidust omandades ja tööelus tõenäoliselt märksa enam vaja – paljusid aineid õpetatakse ka Eesti kõrgkoolides juba praegu inglise keeles, samuti toimub just selles keeles suur osa rahvusvahelisest suhtlusest jne. Esile toodi ka isiklikku kogemust: olles ise põhikoolis A-võõrkeelena saksa keelt õppinud, oli hilisem koolitee raskem võrreldes nendega, kes olid rohkem õppinud inglise keelt.

Saksa keele poolt antud hääli põhjendati sellega, et kuigi saksa keelt pole tõesti kõikjal meie ümber, vajab see keel rohkem süvenemist kui inglise keel oma loomuliku iseenesest mõistetava kohaloluga. Kui alustada õppimist 6. klassis, siis pole ses enam sellist jõudu kui hoogne pealehakkamine algklassides.

Seega saab uuest õppeaastast Jakobi Koolis A-võõrkeeleks inglise keel ja saksa keelt on võimalik õppida B-võõrkeelena. Siiski loodame leida võimalused ka selleks, et soovijad saaksid juba algklassides saksa keelt õppida valikaine või ringitunnina.

Jakobi Koolis toimuvad muudatused

Praegu on käimas Põlva Jakobi Kooli iseseisvumise protsess. Alates 30.06.2023 lõpetab MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool oma tegevuse Põlvas ning Jakobi Kooli pidamise vastutus läheb üle põlvakatele.

16.03.2023 loodi Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus, mille juhatuse moodustavad Elar EdesiKätlin Kõivja Rane Viks. Sihtasutus taotleb tegevusluba iseseisva Jakobi Kooli käivitamiseks. Koos Jakobi Kooli õpetajate ja aktiivsete lastevanematega on koostatud tegevusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid ja need on valmis esitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile. 

Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus on kooli uueks direktoriks valinud Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi esinaise Tiia Viilu, kes omab lisaks juhtimiskogemusele ka erialast haridust ning pikaajalist töökogemust hariduse vallas. 

Loodava kooli toimivat majandamismudelit tutvustatakse kogukonnale 28.03.2023 kell 18.00 Põlva Muusikakooli saalis algaval üldkoosolekul. Sellele koosolekule on teretulnud lapsevanemad ja ka kõik huvilised. 

Päevakord:
– ülevaade arengutest JK iseseisvumise protsessist
– JK direktori tutvustamine
– arengukava jt dokumentide tutvustamine ning vajadusel kommenteerimine
– kogukonna heakskiidu küsimine plaanidele (sh küsimus A-võõrkeele õpetamisest)
– võimalustest panustada JK arengusse

Põlva Jakobi Kooli SA juhatus

Õppemaksu seire Jakobi koolis

Haridus- ja Teadusministeerium viib teiste Eesti erakoolide hulgas ka Põlva Jakobi Koolis läbi järelevalvet eraüldhariduskoolides kehtestatud õppemaksu üle. Järelevalve toimub 14. september – 03. oktoober 2022.

Lapsevanematel on võimalik tutvuda eraüldhariduskoolide õppemaksuga seotud infomaterjaliga Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole.

Jakobi Kooli lasteaed ootab asju

Meie loodava lasteaiarühma heaks on võimalik annetada koduses majapidamises ülejäänud asju (vt nimekiri allpool). Iga panus – olgu suur või väike – on ettetänatud. Annetatud esemed on võimalik toimetada kooli, oma klassijuhataja kätte või Maarja kirikusse.

Lasteraamatud: Grimmide muinasjuttude kogumikud, raamatud sarjast “Saja rahva lood”, loomade, masinate piltidega raamatud ja tugevate papist kaantega erinevad raamatud

Puidust mänguasjad: klotsid, kiikhobune, nukuvoodi, nukuvanker, nukumaja, autod

Erineva suurusega puidust korvid ja kastid

Tööriistad: saed, haamrid, naelad ja naasklid

Kangad: väikese mustriga või ühevärviline sitsist riie põllede õmbemiseks, pastelsetes toonides puuvillased ühevärvilised, läbipaistvad kangad ja suured tugevad kangad lasteaias mängimiseks

Käsitöötarbed: erinevat värvi niidid, lõngad, pitsid, pärlid, nööbid, heegelnõelad ja õmblusnõelad

Nõud: plekist kausid, tassid, kastrulid, pannid ja lusikad

Tunnustus konkurssidel osalenutele

Tunnustame Jakobi Kooli õpilasi, kes osalesid konkurssidel.

Maakondlikul Rihard Rohu nimelisel kirjanduskonkursil saavutas Susanna Oras 1.-3. klassi õpilaste vanuserühmas 1. koha omaloomingulise jutuga “Kadakas”.

Mirelle Kirbits osales Tartu Ülikooli Teaduskooli poolt korraldatud “Jänku-Juta” matemaatikavõistlusel ja sai 2. järgu. Maksimumpunktidest jäi tal puudu vaid 1 punkt.

3. klassi võistkond koosseisus Susanna Oras, Elis Marian Eerits ja Karl Marten Ojaste osalesid 3.-4. klasside maakondlikul kirjanduskonkursil ja võitsid 2. koha 43 punktiga (Põlva Kooli võistkond sai samuti 43 punkti). 1. kohale tuli Kanepi Gümnaasiumi võistkond.